تغذیه درختان میوه

در این مقاله به تغذیه درختان میوه با معرفی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه و نحوه جذب انها خواهیم پرداخت در ادامه همراه ما باشید عناصر غذایی موردنیاز گیاهان تغذیه بهینه گیاه شرط اصلی بهبود کمی و کیفی محصولات است. ... ادامه مطلب
کلات آهن

کلات آهن

در این مقاله قصد داریم به معرفی انواع کود کلات آهن موجود در بازار بپردازیم و به صورت مختصر به  بررسی معایب و مزایای هر کدام بپردازیم   کمبود آهن در گیاهان کمبود آهن یک عامل محدودکننده رشد گیاهان است. ... ادامه مطلب
علف های هرز در کشاورزی ارگانیک

مدیریت علف های هرز در کشاورزی ارگانیک

مدیریت علف‌های هرز در مزرعه ارگانیک ﻛﺸــﺎورزی ارﮔﺎﻧﻴــﻚ در اﻛﺜــﺮ ﻛﺸــﻮرﻫﺎی ﺟﻬــﺎن ﺑﻪ‌ﻋﻨــﻮان ﺗﻨﻬــﺎ راه ﻣﻤﻜــﻦ ﺑــﺮای ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﻛﺸــﺎورزی ﺳــﺎﻟﻢ شناخته‌شده و داﻣﻨــﻪ آن ﻧﻴــﺰ روزبه‌روز ﮔﺴــﺘﺮش می‌یابد. در ﻣﺰرﻋــﻪ، ﮔﻴﺎﻫــﺎن زراﻋــﻲ و علف‌های ﻫــﺮز در اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣــﻮاد ... ادامه مطلب
آمینو اسید

آمینو اسید در کشاورزی

آمینو اسید در کشاورزی چندین دهه است که کشاورزان از آمینو اسیدها به‌صورت محلول‌پاشی و مصرف خاکی استفاده می‌کنند. کشاورزان در کشورهای پیشرفته که با کمبود مواد معدنی ارگانیک و گاها ساختار ضعیف مواد خام و با استفاده بیش‌ازحد از ... ادامه مطلب