حرکت آب در گیاه

جهت رساندن آب و املاح جذب شده توسط ریشه به اندام‌های هوایی و برگ‌ها، وجود یک سیستم انتقال ضروری است. این سیستم انتقال در گیاهان، شامل اجزای مختلفی می‌باشد. در این مقاله، ساختار سیستم انتقال آب در گیاه و نیروی ... ادامه مطلب
کلات آهن

کلات آهن

در این مقاله قصد داریم به معرفی انواع کود کلات آهن موجود در بازار بپردازیم و به صورت مختصر به  بررسی معایب و مزایای هر کدام بپردازیم   کمبود آهن در گیاهان کمبود آهن یک عامل محدودکننده رشد گیاهان است. ... ادامه مطلب
علف های هرز در کشاورزی ارگانیک

مدیریت علف های هرز در کشاورزی ارگانیک

مدیریت علف‌های هرز در مزرعه ارگانیک ﻛﺸــﺎورزی ارﮔﺎﻧﻴــﻚ در اﻛﺜــﺮ ﻛﺸــﻮرﻫﺎی ﺟﻬــﺎن ﺑﻪ‌ﻋﻨــﻮان ﺗﻨﻬــﺎ راه ﻣﻤﻜــﻦ ﺑــﺮای ﺗﻮﻟﻴــﺪ ﻣﺤﺼــﻮﻻت ﻛﺸــﺎورزی ﺳــﺎﻟﻢ شناخته‌شده و داﻣﻨــﻪ آن ﻧﻴــﺰ روزبه‌روز ﮔﺴــﺘﺮش می‌یابد. در ﻣﺰرﻋــﻪ، ﮔﻴﺎﻫــﺎن زراﻋــﻲ و علف‌های ﻫــﺮز در اﺳــﺘﻔﺎده از ﻣــﻮاد ... ادامه مطلب
تغذیه نیشکر

مصرف کود در نیشکر

در این مقاله با گیاه نیشکر بیشتر  آشنا میشویم و همچنین با راندمان نیشکر   نیشکر با نام علمی Saccharum Officinarum گیاهی چندساله از تیره‌ی غلات است که به هدف تولید قند از ساقه‌های آن، کشت می‌شود. ساقه‌ی تازه نیشکر ... ادامه مطلب
نقش تعرق در جذب آب از ریشه

نقش تعرق در جذب آب از ریشه

  در این مقاله به مبحث تعرق گیاهان و عوامل دخیل در آنها می پردازیم ، تعرق در گیاهان چیست ؟، اندازه گیری تعرق در گیاهان ، عوامل موثر در تعرق و تبخیر و تعرق در گیاهان    تعرق چیست ... ادامه مطلب